PELAWAAN MENYERTAI PROGRAM PENSIJILAN KOMPETENSI TEKNIKAL JABATAN KERJA RAYA MALAYSIA TAHUN 2024

PELAWAAN MENYERTAI PROGRAM INTENSIF CALON JURUTERA PROFESIONAL DENGAN PERAKUAN AMALAN (PEPC) JKR 2024
1 March 2024
Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan
5 April 2024
Show all

PELAWAAN MENYERTAI PROGRAM PENSIJILAN KOMPETENSI TEKNIKAL JABATAN KERJA RAYA MALAYSIA TAHUN 2024

Assalamualaikum & Salam Sejahtera.

YBhg. Datuk/Dato’/Tuan/Puan,

PELAWAAN MENYERTAI PROGRAM PENSIJILAN KOMPETENSI TEKNIKAL JABATAN KERJA RAYA MALAYSIA TAHUN 2024

Sukacita dimaklumkan bahawa Program Pensijilan Kompetensi Teknikal Jabatan Kerja Raya Malaysia Tahun 2024 akan diadakan di Pusat Kecemerlangan Kejuruteraan dan Teknologi JKR (CREaTE).

Program Pensijilan Kompetensi Teknikal Jabatan Kerja Raya Malaysia adalah merupakan satu inisiatif Jabatan untuk memberi pengiktirafan kepada seseorang pegawai yang mempunyai pengalaman dan menunjukkan kemahiran atau kepakaran dalam bidang tertentu serta memenuhi piawaian pensijilan.

Buat julung kalinya, program pensijilan pada tahun ini akan terbahagi kepada dua (2) Kerangka Pensijilan iaitu Kerangka Pensijilan Kumpulan Pengurusan & Profesional 2024 dan, Kerangka Pensijilan Kumpulan Pelaksana 2024.

Oleh itu, Program pensijilan pada kali ini akan lebih terbuka kepada semua pegawai JKR yang berkelayakan dalam bidang kompetensi yang berkaitan berdasarkan kepada syarat yang dinyatakan dalam Kerangkan Penijilan 2024 bagi Program Pensijilan Kompetensi Teknikal Jabatan Kerja Raya Malaysia. Sila klik di pautan berikut untuk mengetahui lebih lanjut:

KERANGKA PENSIJILAN
PELAKSANA 2024
KERANGKA PENSIJILAN
PENGURUSAN DAN PROFESIONAL 2024
1. KERANGKA PENSIJILAN PELAKSANA 2024 1. KERANGKA PENSIJILAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL 2024
2. SENARAI SEMAK-PELAKSANA 2. SENARAI SEMAK-P&P
3. BORANG PERMOHONAN RASMI-PELAKSANA 3. BORANG PERMOHONAN RASMI-P&P
4. SYARAT ASAS KELAYAKAN PENSIJILAN-PELAKSANA 4. SYARAT ASAS KELAYAKAN PENSIJILAN-P&P
5. SENARAI NAMA PEMILIK DAN KETUA KOMPETENSI-PELAKSANA 5. SENARAI NAMA PEMILIK DAN KETUA KOMPETENSI-P&P
6. BORANG RAYUAN SEMAKAN SEMULA KEPUTUSAN-PELAKSANA 6. BORANG RAYUAN SEMAKAN SEMULA KEPUTUSAN-P&P

JKR Malaysia mempelawa semua pegawai yang berkelayakan dan memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Dokumen Piawaian Kompetensi mengikut disiplin dan kompetensi masing-masing. Sila klik pada pautan kompetensi seperti berikut:

PECAHAN KOMPETENSI  SETIAP DISIPLIN MENGIKUT KERANGKA PENSIJILAN PELAKSANA 2024 DAN KERANGKA PENSIJILAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL 2024

DISIPLIN KERANGKA PENSIJILAN PELAKSANA 2024 KERANGKA PENSIJILAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL 2024
AWAM   A1: Kompetensi Kejuruteraan Jalan
A2: Kompetensi Keselamatan Jalan
A3: Kompetensi Kejuruteraan Lapangan Terbang  
A4: Kompetensi Kejuruteraan Maritim
A5: Kompetensi Kejuruteraan Jambatan
A6: Kompetensi Senggara Fasiliti Jalan
A7: Kompetensi Kejuruteraan Cerun
B1: Kompetensi Struktur Bangunan dan Reka Bentuk Struktur
B2: Kompetensi Lukisan Kejuruteraan Awam (Struktur Bangunan dan Reka Bentuk Struktur)
B3: Kompetensi Kerja Sivil
B4: Kompetensi Lukisan Kejuruteraan (Kerja Sivil)
B5: Kompetensi Kejuruteraan Geoteknik
B6: Kompetensi Forensik Struktur
B7: Kompetensi Kejuruteraan Bekalan Air
B8: Kompetensi Pengurusan Permintaan Bekalan Air
A1: Kompetensi Kejuruteraan Jalan
A2: Kompetensi Keselamatan Jalan
A3: Kompetensi Kejuruteraan Lapangan Terbang  
A4: Kompetensi Kejuruteraan Maritim
A5: Kompetensi Kejuruteraan Jambatan
A6: Kompetensi Senggara Fasiliti Jalan
A7: Kompetensi Kejuruteraan Cerun
B1: Kompetensi Struktur Bangunan dan Reka Bentuk Struktur
B2: Kompetensi Kerja Sivil
B3: Kompetensi Kejuruteraan Geoteknik
B4: Kompetensi Forensik Struktur
B5: Kompetensi Kejuruteraan Bekalan Air
B6: Kompetensi Pengurusan Permintaan Bekalan Air
MEKANIKAL C1: Kompetensi Kawalan Bunyi dan Getaran
C2: Kompetensi Kejuruteraan Forensik Mekanikal
C3: Kompetensi Kejuruteraan Kuar
C4: Kompetensi Kelestarian Sistem Mekanikal
C5: Kompetensi Sistem Pencegahan Kebakaran
C6: Kompetensi Sistem Penyaman Udara
C7: Kompetensi Kejuruteraan Sistem Perubatan
C8: Kompetensi Sistem Automasi dan Kawalan Bangunan
C9: Kompetensi Sistem Bekalan Air Dalaman dan Sanitari
C10: Kompetensi Sistem Lif dan Eskalator
C11: Kompetensi Pengurusan dan Kejuruteraan Woksyop
C12: Kompetensi Sistem Pengurusan Tenaga
C13: Kompetensi Sistem Kecekapan Penggunaan Air
C1: Kompetensi Kawalan Bunyi dan Getaran
C2: Kompetensi Kejuruteraan Forensik Mekanikal
C3: Kompetensi Kejuruteraan Kuari
C4: Kompetensi Kelestarian Sistem Mekanikal
C5: Kompetensi Sistem Pencegahan Kebakaran
C6: Kompetensi Sistem Penyaman Udara
C7: Kompetensi Kejuruteraan Sistem Perubatan
C8: Kompetensi Sistem Automasi dan Kawalan Bangunan
C9: Kompetensi Sistem Bekalan Air Dalaman dan Sanitari
C10: Kompetensi Sistem Lif dan Eskalator
C11: Kompetensi Pengurusan dan Kejuruteraan Woksyop
C12: Kompetensi Sistem Pengurusan Tenaga
C13: Kompetensi Sistem Kecekapan Penggunaan Air
ELEKTRIKAL D1: Kompetensi Electrical System Engineering (ESE)
D2: Kompetensi Extra Low Voltage (ELV) System
D3: Kompetensi Infrastructure and Telecommunication System    (ICT)
D4: Kompetensi Energy Efficiency (Electrical)
D5: Kompetensi Renewable Energy (Electrical)
D1: Kompetensi Electrical System Engineering (ESE)
D2: Kompetensi Lighthing and Surge Protection System
D3: Kompetensi Power Protection System and Eletrical Safety D4: Kompetensi Biomedical Engineering
D5: Kompetensi Power Quality (Electrical)
D6: Kompetensi Forensic Engineering (Electrical)
D7: Kompetensi Illumination Engineering
D8: Kompetensi Security System
D9: Kompetensi Audio System D10: Kompetensi SMATV and Visual System
D11: Kompetensi Data Center and System Design
D12: Kompetensi Network Technologies
D13: Kompetensi Telecommunication
D14: Kompetensi Energy Efficiency (Electrical)
D15: Kompetensi Renewable Energy (Electrical)
ARKITEK E1: Kompetensi Forensik Seni Bina
E2: Kompetensi Hiasan Dalaman E3: Kompetensi Konservasi Bangunan
E4: Kompetensi Multimedia Seni Bina
E5: Kompetensi Perancangan Fasiliti Kesihatan
E6: Kompetensi Perancangan Seni Bina Keselamatan
E7: Kompetensi Reka Bentuk Perbandaran Lestari
E8: Kompetensi Reka Bentuk Sejagat
E9: Kompetensi Seni Bina Landskap
E10: Kompetensi Seni Bina Lestari
E11: Kompetensi Reka Bentuk Kawalan Kebakaran (Arkitektural)
E12: Kompetensi Perundangan Pemajuan Pembangunan
E1: Kompetensi Forensik Seni Bina
E2: Kompetensi Hiasan Dalaman
E3: Kompetensi Konservasi Bangunan
E4: Kompetensi Multimedia Seni Bina
E5: Kompetensi Perancangan Fasiliti Kesihatan
E6: Kompetensi Perancangan Seni Bina Keselamatan
E7: Kompetensi Reka Bentuk Perbandaran Lestari
E8: Kompetensi Reka Bentuk Sejagat
E9: Kompetensi Seni Bina Landskap
E10: Kompetensi Seni Bina Lestari
E11: Kompetensi Reka Bentuk Kawalan Kebakaran (Arkitektural)
E12: Kompetensi Perundangan Pemajuan Pembangunan
UKUR BAHAN F1: Kompetensi Penolong Pengurus Pembinaan Kerja Bangunan
F2: Kompetensi Penolong Pengurus Kos Pembinaan Kerja Kejuruteraan Awam
F3: Kompetensi Penolong Pengurus Kos Pembinaan Pengurusan Fasiliti dan Penyenggaraan (FMM)
F4: Kompetensi Penolong Pengurus Kontrak Kerja
F5: Kompetensi Penolong Pengurus Pertikaian Kontrak Kerja
F6: Kompetensi Penolong Pengurus Perolehan Kerja
F7: Kompetensi Penolong Pengurus Perolehan Perkhidmatan Perunding
F8: Kompetensi Penolong Pengurus Perolehan Pengurusan Fasiliti dan Penyenggaraan (FMM)
F9: Kompetensi Penolong Pengurus Pentadbiran Kontrak Kerja
F10: Kompetensi Penolong Pengurus Pentadbiran Kontrak Perkhidmatan Perunding
F11: Kompetensi Penolong Pengurus Pentadbiran Pengurusan Fasiliti dan Penyenggaraan (FMM)
F12: Kompetensi Pengukuran Kuantiti Kerja Bangunan
F13: Kompetensi Pengukuran Kuantiti Kerja Kejuruteraan Awam
F1: Kompetensi Pengurus Pembinaan Kerja Bangunan
F2: Kompetensi Pengurus Kos Pembinaan Kerja Kejuruteraan Awam
F3: Kompetensi Pengurus Kos Pembinaan Pengurusan Fasiliti dan Penyenggaraan (FMM)
F4: Kompetensi Pengurus Kontrak Kerja
F5: Kompetensi Pengurus Pertikaian Kontrak Kerja
F6: Kompetensi Pengurus Perolehan Kerja
F7: Kompetensi Pengurus Perolehan Perkhidmatan Perunding
F8: Kompetensi Pengurus Perolehan Pengurusan Fasiliti dan Penyenggaraan (FMM)
F9: Kompetensi Pengurus Pentadbiran Kontrak Kerja
F10: Kompetensi Pengurus Pentadbiran Kontrak Perkhidmatan Perunding
F11: Kompetensi Pengurus Pentadbiran Pengurusan Fasiliti dan Penyenggaraan (FMM)
F12: Kompetensi Pengukuran Kuantiti Kerja Bangunan
F13: Kompetensi Pengukuran Kuantiti Kerja Kejuruteraan Awam
PELBAGAI G1: Kompetensi Pendaftaran Aset Tak Alih
G2: Kompetensi Penilaian Aset Tak Alih
G3: Kompetensi Operasi dan Penyenggaraan Aset Tak Alih
H1: Kompetensi Building Information Modelling – BIM Modeller
H2: Kompetensi Building Information Modelling – BIM Coordinator
H3: Kompetensi Building Information Modelling – BIM QS
J: Kompetensi Kelestarian Alam Sekitar
K: Kompetensi Kejuruteraan Pengangkutan Darat
L: Kompetensi Inovasi
M: Kompetensi Penyampaian Latihan
G1: Kompetensi Pengurusan Aset dan Fasiliti
G2: Kompetensi Penilaian Aset Tak Alih (Bangunan)
H1: Kompetensi Building Information Modelling – BIM Modeller
H2: Kompetensi Building Information Modelling – BIM Coordinator
H3: Kompetensi Building Information Modelling – BIM QS
H4: Kompetensi Building Information Modelling – BIM Manager
J: Kompetensi Kelestarian Alam Sekitar
K: Kompetensi Kejuruteraan Pengangkutan Darat
L: Kompetensi Inovasi
M: Kompetensi Penyampaian Latihan
N: Kompetensi Penyelidikan dan Pembangunan

Borang-borang permohonan yang lengkap diisi beserta salinan sijil kelulusan akademik, sijil kursus wajib dan dokumen sokongan hendaklah dihantar dan sampai kepada Urus Setia pada atau sebelum 4hb April 2024 ke alamat berikut:

Urus Setia Program Pensijilan Kompetensi Teknikal JKR Malaysia
Bahagian Kompetensi, Pensijilan & Akreditasi Kejuruteraan (BKPAK)
Pusat Kecemerlangan Kejuruteraan dan Teknologi JKR (CREaTE)
Jalan Kemus, Simpang Ampat
78000 Alor Gajah Melaka

Untuk sebarang pertanyaan berkaitan Program Pensijilan Kompetensi Teknikal Jabatan Kerja Raya Malaysia tahun 2024, sila hubungi:

Nama Emel No. Telefon
Pn. Shapiramis binti Hasanuddin shapiramis [a] jkr.gov.my 06-551 2210
En. Mohd Taha bin Abd Shukor taha [a] jkr.gov.my 06-551 2291

Sekian, terima kasih.

URUS SETIA
PROGRAM PENSIJILAN KOMPETENSI TEKNIKAL JABATAN KERJA RAYA MALAYSIA

Emel : pensijilanjkr [a] jkr.gov.my

Views: 13992