VISI

Menjadi sebuah pusat kecemerlangan kejuruteraan dan teknologi negara, bertaraf dunia

MISI

  1. Membangunkan modal insan yang kompeten, kreatif dan inovatif dalam bidang kejuruteraan dan teknologi.
  2. Melaksanakan program pengujian, pensijilan dan akreditasi.
  3. Melaksanakan penyelidikan dan pembangunan dalam bidang kejuruteraan dan teknologi.
  4. Membudayakan inovasi dan kreativiti.
  5. Memacu kelestarian dalam pengurusan pembangunan infrastruktur.

Views: 3749