VISI

Menjadi sebuah pusat kecemerlangan kejuruteraan dan teknologi negara, bertaraf dunia

MISI

  1. Membangunkan modal insan yang kompeten, kreatif dan inovatif dalam bidang kejuruteraan dan teknologi.
  2. Melaksanakan program pengujian, pensijilan dan akreditasi.
  3. Melaksanakan penyelidikan dan pembangunan dalam bidang kejuruteraan dan teknologi.
  4. Membudayakan inovasi dan kreativiti.
  5. Memacu kelestarian dalam pengurusan pembangunan infrastruktur.

OBJEKTIF

CREaTE diwujudkan bagi mencapai matlamat untuk melahirkan kakitangan yang kompeten dan profesional bagi mencapai hasrat JKR Malaysia untuk menjadi pembekal perkhidmatan bertaraf dunia dan pusat kecemerlangan dalam bidang pengurusan aset, pengurusan projek dan kejuruteraan untuk pembangunan infrastruktur negara berteraskan modal insan yang kreatif dan inovatif serta teknologi terkini.

Views: 5353