Soalan Lazim

Adakah borang yang boleh digunakan untuk memohon kursus di CREaTE?

Borang secara online boleh diisi di link berikut: http://www.createjkr.gov.my/utama/daftar-kursus. Bagi staf JKR, borang secara online boleh diisi di sistem latihan seperti biasa.

Adakah sebarang bayaran diperlukan untuk memohon kursus di CREaTE?

Buat masa sekarang, tiada bayaran diperlukan untuk memohon kursus.

Adakah terdapat tempat tinggal dan makanan disediakan semasa berkursus?

Tempat tinggal dan makanan disediakan semasa berkursus dan bermesyuarat. Walaupun demikian, sila berurusan dengan pihak urusetia bagi mendapatkan maklumat terkini dan perubahan dari masa ke semasa.

Kumpulan Inovatif dan Kreatif (KIK) saya telah memenangi pertandingan di peringkat kebangsaan dan produk yang dihasilkan telah digunakan di Jabatan. Adakah saya boleh mengkomersialkan produk tersebut dengan bantuan CREaTE?

Produk yang telah dihasilkan tersebut boleh didaftarkan di CREaTE bagi tujuan komersial di link berikut: http://www.createjkr.gov.my/utama/borang-pendaftaran-produk-inovatif

Adakah saya boleh menggunakan kemudahan-kemudahan makmal di CREaTE bagi kerja-kerja R&D?

Anda boleh menggunakan kemudahan-kemudahan makmal di CREaTE untuk kerja-kerja R&D dengan mendapat kebenaran bertulis daripada pusat ini.

Views: 628