Views: 645

28 December 2022

PEMBAHARUAN SKIM AKREDITASI MAKMAL MALAYSIA (SAMM) BAGI CREaTE DARI JABATAN STANDARD MALAYSIA

Sesi Penilaian Semula (Re-Assessment) MS ISO/IEC 17025:2017 daripada Panel Penilai, Jabatan Standard Malaysia (JSM) telah dilaksanakan pada 27 dan 28 Jun 2022. Penilaian ini bertujuan untuk […]