PELAWAAN MENYERTAI PROGRAM PENSIJILAN KOMPETENSI TEKNIKAL JABATAN KERJA RAYA MALAYSIA TAHUN 2021

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MENGUJI TERIMA DAN MENYENGGARA MESIN SERTA PERALATAN BAGI KAJIAN PEMBANGUNAN BLOK INTERLOK RINGAN DAN PANEL DARI KONKRIT BERBUSA DAN BAHAN BUANGAN PEMBINAAN DI MALAYSIA UNTUK PUSAT KECEMERLANGAN KEJURUTERAAN DAN TEKNOLOGI (CREaTE) JKR, ALOR GAJAH, MELAKA.
29 April 2021
Pengumuman Penting : Lanjutan Tarikh Tutup Permohonan PROGRAM PENSIJILAN KOMPETENSI TEKNIKAL JABATAN KERJA RAYA MALAYSIA TAHUN 2021
31 May 2021
Show all

PELAWAAN MENYERTAI PROGRAM PENSIJILAN KOMPETENSI TEKNIKAL JABATAN KERJA RAYA MALAYSIA TAHUN 2021

Assalamualaikum & Salam Sejahtera.

YBhg. Datuk/Dato’/Tuan/Puan,

PELAWAAN MENYERTAI PROGRAM PENSIJILAN KOMPETENSI TEKNIKAL JABATAN KERJA RAYA MALAYSIA TAHUN 2021

Sukacita dimaklumkan bahawa Program Pensijilan Kompetensi Teknikal Jabatan Kerja Raya Malaysia tahun 2021 akan diadakan di Pusat Kecemerlangan Kejuruteraan dan Teknologi JKR (CREaTE).

Program Pensijilan Kompetensi Teknikal Jabatan Kerja Raya Malaysia adalah merupakan satu inisiatif jabatan untuk memberi pengiktirafan kepada seseorang pegawai yang mempunyai pengalaman dan menunjukkan kemahiran/kepakaran dalam bidang tertentu serta memenuhi piawaian pensijilan.

Program pensijilan ini terbuka kepada semua pegawai JKR yang berkelayakan dalam bidang kompetensi berkaitan berdasarkan kepada syarat yang dinyatakan dalam Dokumen Kerangka Program Pensijilan Kompetensi Teknikal Jabatan Kerja Raya Malaysia. Sila klik di pautan berikut untuk mengetahui lebih lanjut berkaitan program dan borang permohonan kompetensi yang ditawarkan:

  1. Tadbir Urus
  2. Syarat-syarat Kelayakan Pensijilan
  3. Kaedah Pelaksanaan Pensijilan
  4. Borang Permohonan
  5. Senarai Semak Pengemukaan Dokumen
  6. Dokumen Kerangka Program Pensijilan Kompetensi Teknikal Jabatan Kerja Raya Malaysia
  7. Senarai Pemilik Kompetensi

JKR Malaysia mempelawa semua pegawai yang berkelayakan dan memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Dokumen Piawaian Kompetensi mengikut disiplin dan kompetensi masing-masing. Sila klik pada pautan kompetensi seperti berikut:

Bil.DisiplinKompetensi
1. AwamKejuruteraan Jalan
Keselamatan Jalan
Kejuruteraan Lapangan Terbang
Kejuruteraan Pengangkutan Darat
Kejuruteraan Maritim
Kejuruteraan Jambatan
Senggara Fasiliti Jalan
Kejuruteraan Cerun
Alam Sekitar
Kejuruteraan Struktur Bangunan & Rekabentuk Struktur
Kerja Sivil
Kejuruteraan Geoteknik
Forensik Struktur
Kejuruteraan Bekalan Air
Pengurusan Permintaan Bekalan Air
2.MekanikalKejuruteraan Bunyi & Getaran
Kejuruteraan Forensik Mekanikal
Kejuruteraan Kuari
Kelestarian Sistem Mekanikal
Sistem Pencegah Kebakaran
Sistem Penyaman Udara
Kejuruteraan Sistem Perubatan
Sistem Automasi Bangunan
Sistem Bekalan Air Dalaman dan Sanitari
Sistem Lif & Eskalator
Pengurusan dan Kejuruteraan Worksyop
Sistem Pengurusan Tenaga
3.ElektrikElectrical System Engineering
Lightning & Surge Protection System
Power Protection System & Electrical Safety
Biomedical Engineering
Power Quality (Electrical)
Forensic Engineering (Electrical)
llumination Engineering
Security System
Audio System
SMATV and Visual System
Data Centre and System Design
Network System Technologies
Signaling and Communication System
Telecommunication
Energy Efficiency (Electrical)
Renewable Energy (Electrical)
4.ArkitekForensik Senibina
Hiasan Dalaman
Konservasi Bangunan
Multimedia Senibina
Perancangan Fasiliti Kesihatan
Perancangan Senibina Keselamatan
Rekabentuk Perbandaran Lestari
Rekabentuk Sejagat
Senibina Landskap
Senibina Lestari
5. Ukur BahanPengurus Kos Pembinaan
Pengukuran Kuantiti Kerja Bangunan
Pengurus Perolehan
Pengurus Pentadbiran Kontrak
Pengurus Tuntutan Kontrak
Pengukuran Kuantiti Kerja Awam
6. PelbagaiBuilding Information Modelling (BIM) – Modeller
Building Information Modelling (BIM) – Coordinator
Building Information Modelling (BIM) – Manager

Pengurusan Aset dan Fasiliti

Borang-borang permohonan yang lengkap diisi beserta salinan sijil kelulusan akademik, sijil kursus wajib dan dokumen sokongan hendaklah dihantar dan sampai kepada Urus Setia pada atau sebelum 8 Jun 2021 (Selasa) ke alamat berikut:

Urus Setia Program Pensijilan Kompetensi Teknikal JKR Malaysia
Bahagian Kompetensi, Pensijilan & Akreditasi Kejuruteraan (BKPAK)
Pusat Kecemerlangan Kejuruteraan dan Teknologi JKR (CREaTE)
Jalan Kemus, Simpang Ampat
78000 Alor Gajah Melaka

Untuk sebarang pertanyaan berkaitan Program Pensijilan Kompetensi Teknikal Jabatan Kerja Raya Malaysia tahun 2021, sila hubungi:

Nama Emel No. Telefon
Ir. Ahmad Ridzauddin Bin Ibrahim ridzauddin@jkr.gov.my 06-551 2207
Marliana Mohamed marlianamd@jkr.gov.my 06-551 2295

Sekian, terima kasih.


URUS SETIA
PROGRAM PENSIJILAN KOMPETENSI TEKNIKAL JABATAN KERJA RAYA MALAYSIA
Emel : pensijilanjkr@jkr.gov.my

Views: 14196