Manual MyLatihan

Mohon Kursus

Takwim Kursus

 1. Pilih dan klik pada senarai kursus yang dipaparkan pada Takwim.
 2. Maklumat lanjut kursus tersebut akan dipaparkan.
 3. Untuk memohon, sila klik butang ‘Mohon Kursus’ yang terdapat pada sebelah bawah skrin.

  Maklumat Terperinci Kursus

 4. Kemudian pilih KUB untuk mengesahkan permohonan.

  Popup Pilih Ketua Unit Bahagian

 5. Setelah klik ‘Hantar’, mesej permohonan yang kursus telah dipohon dipaparkan.

  Mesej kursus yang telah dipohon

Semak Permohonan Kursus

Jadual Status Permohonan Kursus

 1. Pilih menu Permohonan > Status Permohonan.
 2. Terdapat 2 folder, iaitu permohonan Kursus Induk dan Kursus Dalaman
 3. Maklumat permohonan; tajuk kursus, jenis kursus, Tarikh mohon, pengesahna KUB/ KPPKL/ Penyelaras Kursus.

Sahkan Kehadiran

Sahkan Kehadiran dan Penginapan

 1. etelah ketiga-tiga pegawai mengesahkan permohonan; ikon akan dipaparkan untuk mengesahkan kehadiran.
 2. Kemudian pilih sama ada ingin hadir dan penginapan. Klik butang Sahkan.
 3. Jika anda telah sahkan kehadiran dan penginapan, surat jemputan dan slip CREaTE Lodge akan dijana secara automatic dalam kolum Tindakan dan sedia untuk dicetak.

Lampiran G, Borang Penilaian Kursus, Penilaian Penceramah dan Fasiliti

Skrin Sijil dan Lampiran

 1. Pilih menu; Sijil dan Lampiran > Sijil dan Lampiran G
 2. Masukkan maklumbalas dan klik butang Hantar, Lampiran G akan disimpan dalam kolum Tindakan dengan tanda √.
 3. Borang G yang dilengkapkan akan dihantar kepada Penyelaras Kursus.Hanya setelah Lampiran G diisi, Penyelaras Kursus boleh mengesahkan Sijil Kehadiran.

  Borang G

 4. Pengguna juga boleh mengisi maklumbalas Borang Penilain Kursus, Tenaga Pengajar dan Fasiliti
 5. Setelah 6 bulan berkursus, KUB akan mendapat notifikasi untuk mengisi maklumbalas Lampiran J peserta, Lampiran J ini boleh disemak oleh peserta dalakolum Tindakan.

Sijil Kehadiran Kursus


Maklumbalas Penilaian – Lampiran

Merekod Pembelajaran Umum

Senarai Pembelajaran Umum

 1. Pilih menu; Merekod > Pembelajaran Umum.
 2. Klik butang ‘Tambah Pembelajaran Umum’, masukkan maklumat dan klik butang ‘Tambah’
 3. Seterusnya senarai merekod akan dihantar untuk pengesahan KUB.
 4. Senarai yang telah disahkan akan ditandakan √ pada kolum KUB.

Merekod Kursus Luar

Senarai Kursus Luar

 1. Pilih menu; Merekod > Kursus Luar.
 2. Klik butang ‘Tambah Kursus Luar’ , masukkan maklumat dan klik butang ‘Tambah’
 3. Seterusnya senarai merekod akan dihantar untuk pengesahan KPPKL.
 4. Senarai yang telah disahkan akan ditandakan √ pada kolum KPPKL.

Merekod Pembelajaran Kendiri

Senarai Pembelajaran Kendiri

 1. Pilih menu; Merekod > Pembelajaran Kendiri.
 2. Klik butang ‘Tambah Pembelajaran Kendiri’ , masukkan maklumat dan klik butang ‘Tambah’
 3. Seterusnya senarai merekod akan dihantar untuk pengesahan KPPKL.
 4. Senarai yang telah disahkan akan ditandakan √ pada kolum KPPKL.

 1. Letak kursor pada nama di sebelah atas kanan skrin dan klik ‘Tukar Kata Laluan’
 2. Masukkan Kata Laluan yang baru, masukkan Pengesahan Kata Laluan yang sama dan klik ‘Submit’.
 3. Klik untuk ‘Log Keluar’ dan log semula ke dalam sistem menggunakan kata laluan yang baru.

Views: 53525