• Menguruskan urusan berkaitan Pengurusan Aduan Fasiliti CREaTE
  • Menguruskan urusan berkaitan Pengurusan Fasiliti CREaTE
  • Menguruskan hal berkaitan Pentadbiran Kontrak
  • Menguruskan hal berkaitan Pengurusan Aset Alih dan Aset Tak Alih CREaTE
  • Menguruskan hal berkaitan Pengurusan Senggara CREaTE
  • Menguruskan hal berkaitan bangunan CREaTE.
FASILITI UNIT KAPASITI (PAX)
BILIK KULIAH 830
50 BILIK KULIAH 250
BILIK PERBINCANGAN 315
BILIK MESYUARAT 1100
BILIK MESYUARAT 150
MAKMAL KOMPUTER 330
DEWAN CREaTE 1800
DEWAN MAKAN 1290
SURAU 1140
PENGINAPAN – BLOK J 50 SATU KATIL
PENGINAPAN – BLOK J 40 DUA KATIL
PENGINAPAN – BLOK K 160 DUA KATIL

Views: 3611