BAHAGIAN KOMPETENSI, PENSIJILAN & AKREDITASI KEJURUTERAAN (BKPAK)

  • Melahirkan tenaga kerja yang mahir dan kompeten dalam rekabentuk, pengurusan aset / fasiliti dan khidmat teknikal
  • Melahirkan pegawai teknikal yang profesional yang mendapat pengiktirafan kepakaran dan kemahiran dalam dan luar negara
  • Melahirkan pegawai yang berdaya saing, inovatif, berketerampilan, dinamik dan berwawasan
  • Menyediakan hala tuju dan memberikan ruang serta peluang kepada pegawai dalam membangunkan kerjaya di JKR berkonsepkan pembelajaran berterusan
  • Membentuk nilai murni dan sikap positif yang akan mewujudkan nilai cipta dan nilai tambah dalam jabatan
  • Pelaksanaan kursus dan latihan serta Program Pensijilan merangkumi kompetensi teknikal dan generik
  • Kursus yang dijalankan mendapat pengiktirafan dan akreditasi daripada badan profesional seperti BEM, BQSM dan LAM
  • Melaksanakan kursus dalam bidang kelestarian kolaborasi bersama CIDB eg. MyCREST.

BISNES TERAS

BIDANG KOMPETENSI

Views: 3191