SEBUT HARGA PEMBAHARUAN LESEN PERISIAN KEJURUTERAAN BAGI PUSAT KECEMERLANGAN KEJURUTERAAN DAN TEKNOLOGI JKR (CREaTE), ALOR GAJAH, MELAKA (TAWARAN SEMULA)