Maklum Balas Pelanggan

Maklum balas pelanggan dinilai dari segi sejauh mana anda berpuas hati dengan perkhidmatan yang diberikan oleh CREaTE. Di dalam borang ini, nama staf yang memberikan bantuan cemerlang kepada anda juga direkod bagi tujuan pertimbangan kenaikan pangkat dan anugerah perkhidmatan oleh Jawatankuasa Pengurusan. Maklumat yang diberikan juga dapat digunakan untuk menambahbaik kaedah sedia ada.

Views: 1501