Daftar Kursus

Borang ini disediakan sebagai platform sementara untuk pendaftaran kursus bagi staf yang berkhidmat di Jabatan Kerajaan di Malaysia (selain staf JKR). Maklumat berkaitan dengan jenis-jenis kursus yang diperlukan serta maklumat diri serta Jabatan anda boleh diisikan di sini.

Maklumat Diri dan Jabatan

Maklumat Kursus

Views: 3287