Borang Pendaftaran Produk Inovatif

Produk-produk inovatif yang telah memenangi pertandingan Kumpulan Inovatif dan Kreatif (KIK) diperingkat daerah, kebangsaan atau antarabangsa oleh Jabatan anda boleh didaftarkan di sini. Maklumat yang diberikan oleh anda akan di bawa ke mesyuarat penilaian bagi tujuan pemilihan. Produk yang telah dipilih akan melalui beberapa peringkat pembangunan sebelum diadaptasikan ke pasaran dalam dan luar negara.

Maklumat Diri dan Jabatan

Maklumat Produk Inovatif

Views: 469