Aduan Pelanggan

Aduan pelanggan dilihat dari segi masalah yang dihadapi oleh anda sama ada dalam bentuk sistem capaian yang digunakan, perincian layanan yang tidak memuaskan daripada staf di CREaTE atau keadaan fasiliti (tempat kursus, makanan dan tempat tinggal) yang memerlukan penambahbaikan.

Views: 1169