Aduan Pelanggan

Aduan dan maklum balas pelanggan dilihat dari segi capaian sistem yang digunakan, layanan staf di CREaTE atau keadaan fasiliti (tempat kursus, makanan dan tempat tinggal).  Maklumat yang diberikan juga dapat digunakan untuk menambahbaik perkhidmatan yang diberikan.

Views: 3685