Views: 848

30 January 2018

PELAKSANAAN AUDIT INDEKS AKAUNTABILITI (AI) DALAMAN CREaTE – KEWANGAN (MYSTERY SHOPPING)

Berdasarkan Laporan Audit Negara 2016, prestasi pengurusan kewangan JKR berada di kedudukan 18/18. Oleh sebab itu sebagai usaha memperbaiki prestasi kewangan semasa, JKR melalui CDPK telah […]