SEBUTHARGA: KELENGKAPAN PERISIAN UNTUK 3D SCANNER FARO SCENE SOFTWARE DAN FARO AS-BUILT SUITE SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN UNTUK PUSAT KECEMERLANGAN KEJURUTERAAN DAN TEKNOLOGI JKR (CREaTE), ALOR GAJAH, MELAKA