SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MENGUJI TERIMA DAN MENYENGGARA MESIN SERTA PERALATAN BAGI KAJIAN PEMBANGUNAN BLOK INTERLOK RINGAN DAN PANEL DARI KONKRIT BERBUSA DAN BAHAN BUANGAN PEMBINAAN DI MALAYSIA UNTUK PUSAT KECEMERLANGAN KEJURUTERAAN DAN TEKNOLOGI (CREaTE) JKR, ALOR GAJAH, MELAKA.

PENCARIAN PENCERAMAH (SWASTA) UNTUK KURSUS KOMPETENSI TEKNIKAL BAGI PELAN OPERASI LATIHAN (POL) UNTUK TAHUN 2021 CREaTE, JKR MALAYSIA
29 April 2021
PELAWAAN MENYERTAI PROGRAM PENSIJILAN KOMPETENSI TEKNIKAL JABATAN KERJA RAYA MALAYSIA TAHUN 2021
3 May 2021
Show all

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MENGUJI TERIMA DAN MENYENGGARA MESIN SERTA PERALATAN BAGI KAJIAN PEMBANGUNAN BLOK INTERLOK RINGAN DAN PANEL DARI KONKRIT BERBUSA DAN BAHAN BUANGAN PEMBINAAN DI MALAYSIA UNTUK PUSAT KECEMERLANGAN KEJURUTERAAN DAN TEKNOLOGI (CREaTE) JKR, ALOR GAJAH, MELAKA.

Views: 208