LAPORAN LESSONS LEARNED PROJEK FASILITI KESIHATAN

Makmal Penyelidikan Elektrik, CREaTE MENDAPAT PENGIKTIRAFAN sebagai MAKMAL UJIAN ELEKTRIK YANG KOMPETEN oleh Jabatan Standard Malaysia
19 July 2017
KEPUTUSAN SARINGAN KUMPULAN INOVATIF & KREATIF (KIK) JKR 2017
14 August 2017
Show all

LAPORAN LESSONS LEARNED PROJEK FASILITI KESIHATAN

Dokumen laporan resolusi ini dihasilkan oleh Unit Arkitek, BKPAK selepas seminar ‘LESSON LEARNED’ Projek Kesihatan dan Hospital pada 7 Jun 2017 (Rabu) di Dewan CREaTE, CREaTE JKR. Laporan resolusi ini membawa beberapa isu-isu berkaitan dengan pelaksanaan projek fasiliti kesihatan dan hospital di JKR, dan cadangan resolusi bagi mengatasi isu-isu tersebut. Tujuan dokumen dikongsikan adalah sebagai memberi pendedahan dan cadangan dalam meningkatkan kualiti bangunan, mengurangkan tempoh perlaksanaan projek dan memudahkan proses penyerahan projek kepada pelanggan iaitu Kementerian Kesihatan Malaysia.

Views: 1359