BAHAGIAN INOVASI, PENYELIDIKAN & PEMBANGUNAN KEJURUTERAAN (BIPPK)

 • Melaksanakan strategi dan pelan tindakan di bawah Dasar Penyelidikan dan Inovasi JKR
 • Merancang dan menyediakan program inovasi, penyelidikan dan pembangunan kejuruteraan
 • Melaksanakan projek penyelidikan secara dalaman dan kolaboratif.
 • Menguruskan projek-projek penyelidikan (dalaman dan kolaborasi) daripada konsep sehingga ke peringkat pengkomersilan
 • Mengurus dana penyelidikan dan inovasi
 • Menyediakan platform untuk perkongsian dapatan penyelidikan yang dilaksanakan secara dalaman dan kolaboratif
 • Menguruskan data dan sistem maklumat penyelidikan dan inovasi
 • Menguruskan inovasi
 • Mempromosi program penyelidikan dan inovasi
 • Memberikan khidmat perundingan kepada penyelidik dan perekacipta inovasi
 • Menguruskan makmal ujian bertauliah
 • Menguruskan dan melaksana pengujian makmal.

BIDANG PENYELIDIKAN

 • Arkitek dan Pengharmonian
 • Kejuruteraan Pembinaan dan Infrastruktur
 • Kejuruteraan Mekanikal
 • Kejuruteraan Elektrikal
 • Teknologi Komunikasi Maklumat
 • Alam Sekitar dan Kemapanan
 • Kejuruteraan Forensik
 • Pengurusan Projek
 • Pengurusan Aset (Infra dan Bangunan)

PENGURUSAN INOVASI

 • My Bright Idea
 • GENOVASI Pembangunan Duta
 • Inovasi
 • Pembangunan Produk Inovasi
 • Harta Intelek
 • Pengiktirafan Produk
 • Pengkomersilan
 • Kumpulan Inovatif dan Kreatif

Views: 4497