Pusat Kecemerlangan Kejuruteraan dan Teknologi JKR (CREaTE)
Jabatan Kerja Raya Malaysia,
Jalan Kemus, Simpang Ampat,
78000, Alor Gajah, Melaka.

Maklum Balas/Cadangan/Aduan Portal

Alamat Surat Menyurat

 • Pusat Kecemerlangan Kejuruteraan dan Teknologi (CREaTE)
  Jabatan Kerja Raya Malaysia,
  Jalan Kemus, Simpang Ampat,
  78000 Alor Gajah,
  Melaka,
  Malaysia.
 • 06-551 2227
 • createjkr [at] jkr.gov.my

Anda juga boleh scan QR Code untuk menyimpan maklumat telefon dan email CREaTE.

Views: 8257