Dokumen Kerangka & Dokumen Piawaian Program Pensijilan Kompetensi Teknikal JKR Malaysia

Dokumen Kerangka & Piawaian Program Pensijilan Kompetensi Teknikal Jabatan Kerja Raya Malaysia

Program Pensijilan Kompetensi Teknikal Jabatan Kerja Raya Malaysia adalah merupakan satu inisiatif jabatan untuk memberi pengiktirafan kepada seseorang pegawai yang mempunyai pengalaman dan menunjukkan kemahiran/kepakaran dalam bidang tertentu serta memenuhi piawaian pensijilan.

Program pensijilan ini terbuka kepada semua pegawai JKR yang berkelayakan dalam bidang kompetensi berkaitan berdasarkan kepada syarat yang dinyatakan dalam Dokumen Kerangka Program Pensijilan Kompetensi Teknikal Jabatan Kerja Raya Malaysia. Sila klik di pautan berikut untuk mengetahui lebih lanjut berkaitan program dan borang permohonan kompetensi yang ditawarkan:

  1. Tadbir Urus
  2. Syarat-syarat Kelayakan Pensijilan
  3. Kaedah Pelaksanaan Pensijilan
  4. Borang Permohonan
  5. Senarai Semak Pengemukaan Dokumen
  6. Dokumen Kerangka Program Pensijilan Kompetensi Teknikal Jabatan Kerja Raya Malaysia
  7. Senarai Pemilik Kompetensi

Berikut adalah Dokumen Piawaian Kompetensi mengikut disiplin dan kompetensi masing-masing. Sila klik pada pautan kompetensi seperti berikut:

Bil.DisiplinKompetensi
1. AwamKejuruteraan Jalan
Keselamatan Jalan
Kejuruteraan Lapangan Terbang
Kejuruteraan Pengangkutan Darat
Kejuruteraan Maritim
Kejuruteraan Jambatan
Senggara Fasiliti Jalan
Kejuruteraan Cerun
Alam Sekitar
Kejuruteraan Struktur Bangunan & Rekabentuk Struktur
Kerja Sivil
Kejuruteraan Geoteknik
Forensik Struktur
Kejuruteraan Bekalan Air
Pengurusan Permintaan Bekalan Air
2.MekanikalKejuruteraan Bunyi & Getaran
Kejuruteraan Forensik Mekanikal
Kejuruteraan Kuari
Kelestarian Sistem Mekanikal
Sistem Pencegah Kebakaran
Sistem Penyaman Udara
Kejuruteraan Sistem Perubatan
Sistem Automasi Bangunan
Sistem Bekalan Air Dalaman dan Sanitari
Sistem Lif & Eskalator
Pengurusan dan Kejuruteraan Worksyop
Sistem Pengurusan Tenaga
3.ElektrikElectrical System Engineering
Lightning & Surge Protection System
Power Protection System & Electrical Safety
Biomedical Engineering
Power Quality (Electrical)
Forensic Engineering (Electrical)
llumination Engineering
Security System
Audio System
SMATV and Visual System
Data Centre and System Design
Network System Technologies
Signaling and Communication System
Telecommunication
Energy Efficiency (Electrical)
Renewable Energy (Electrical)
4.ArkitekForensik Senibina
Hiasan Dalaman
Konservasi Bangunan
Multimedia Senibina
Perancangan Fasiliti Kesihatan
Perancangan Senibina Keselamatan
Rekabentuk Perbandaran Lestari
Rekabentuk Sejagat
Senibina Landskap
Senibina Lestari
5. Ukur BahanPengurus Kos Pembinaan
Pengukuran Kuantiti Kerja Bangunan
Pengurus Perolehan
Pengurus Pentadbiran Kontrak
Pengurus Tuntutan Kontrak
Pengukuran Kuantiti Kerja Awam
6. PelbagaiBuilding Information Modelling (BIM) – Modeller
Building Information Modelling (BIM) – Coordinator
Building Information Modelling (BIM) – Manager

Pengurusan Aset dan Fasiliti

Views: 744